2018-19 ST. JOHN BREBEUF BIG BEAR CLASSIC
SATURDAY FEBRUARY 2 FRIDAY FEBRUARY 1 THURSDAY JANUARY 31 FRIDAY FEBRUARY 1 SATURDAY FEBRUARY 2
  ST. JOHN BREBEUF 71
LOSER GAME 1 GAME 1 WINNER GAME 1
47 AGASSIZ     11:30 a.m.     ST. JOHN BREBEUF 49
WINNER GAME 5           AGASSIZ 44       WINNER GAME 7
57 SAMUEL ROBERTSON           GAME 5 GAME 7             ST. JOHN BREBEUF 82
  TECHNICAL   LOSER GAME 5   9:45 a.m. 8:15 p.m. LOSER GAME 7      
      42 AGASSIZ     SAMUEL ROBERTSON     SAMUEL ROBERTSON TECHNICAL 56           LANGLEY FUNDAMENTAL 50      
            54 TECHNICAL     GAME 2   LANGLEY FUNDAMENTAL 39            
            LOSER GAME 2 4:45 p.m.   WINNER GAME 2            
              LANGLEY FUNDAMENTAL 68            
GAME 10 - 4th/6th GAME 9 - 7th/8th GAME 11 - 3rd/5th GAME 12 - FINAL
1:00 p.m. 9:45 a.m. 4:45 p.m. 8:15 p.m.
              ABBOTSFORD TRADITIONAL 89            
            LOSER GAME 3 GAME 3 WINNER GAME 3            
            57 KHALSA     8:00 a.m.     ABBOTSFORD 77            
      71 KHALSA             KHALSA 43   TRADITIONAL     CREDO CHRISTIAN 74      
      LOSER GAME 6 GAME 6 GAME 8   LOSER GAME 8   ABBOTSFORD  
63 D. W. POPPY             1:15 p.m. 4:45 p.m.   TRADITIONAL 84
WINNER GAME 6         CREDO CHRISTIAN 70                 WINNER GAME 8
58 D. W. POPPY     GAME 4   CREDO CHRISTIAN 68
LOSER GAME 4 6:30 p.m.   WINNER GAME 4
  D. W. POPPY 50