2018-19 SIR WINSTON CHURCHILL BULLDOG CLASSIC
FRIDAY JANUARY 11 THURSDAY JANUARY 10 WEDNESDAY JANUARY 9 THURSDAY JANUARY 10 FRIDAY JANUARY 11
  KILLARNEY 84
LOSER GAME 1 GAME 1 WINNER GAME 1
70 PINETREE     5:15 p.m.     KILLARNEY 84
WINNER GAME 5           PINETREE 77       WINNER GAME 7
  PINETREE           GAME 5 GAME 7             KILLARNEY 92
      LOSER GAME 5   8:30 a.m. 3:30 p.m. LOSER GAME 7      
        POINT GREY           SIR WINSTON CHURCHILL 103           SIR WINSTON CHURCHILL 82      
            53 POINT GREY     GAME 2   SIR WINSTON CHURCHILL 83            
            LOSER GAME 2 1:45 p.m.   WINNER GAME 2            
              POINT GREY 62            
GAME 10 - 4th/6th GAME 9 - 7th/8th GAME 11 - 3rd/5th GAME 12 - FINAL
10:15 a.m. 11:15 a.m. 1:45 p.m. 5:45 p.m.
      @ LANGARA   LORD BYNG 43            
            LOSER GAME 3 GAME 3 WINNER GAME 3            
            54 LORD BYNG     10:45 a.m.     A. R. MACNEILL 79            
        LORD BYNG             A. R. MACNEILL 70         A. R. MACNEILL 97      
      LOSER GAME 6 GAME 6 GAME 8   LOSER GAME 8      
  SEAQUAM             12:00 p.m. 7:00 p.m.   HERITAGE WOODS 128
WINNER GAME 6         HERITAGE WOODS 80                 WINNER GAME 8
57 SEAQUAM     GAME 4   HERITAGE WOODS 82
LOSER GAME 4 8:45 p.m.   WINNER GAME 4
  SEAQUAM 63