2016-17 SIR WINSTON CHURCHILL INVITATIONAL
FRIDAY JANUARY 6 THURSDAY JANUARY 5 WEDNESDAY JANUARY 4 THURSDAY JANUARY 5 FRIDAY JANUARY 6
  SENTINEL 100
LOSER GAME 1   GAME 1 WINNER GAME 1  
70 MATTHEW MACNEIL       5:15 p.m.     SENTINEL 60
WINNER GAME 5         MATTHEW MACNEIL 57       WINNER GAME 7  
50 DAVID THOMPSON             GAME 5     GAME 7             SIR WINSTON CHURCHILL 68
      LOSER GAME 5 8:30 p.m.     3:30 p.m. LOSER GAME 7        
      81 MATTHEW MACNEIL             SIR WINSTON CHURCHILL 97         SENTINEL 41      
            94 DAVID THOMPSON       GAME 2     SIR WINSTON CHURCHILL 70            
            LOSER GAME 2   1:45 p.m. WINNER GAME 2              
              DAVID THOMPSON 73            
GAME 10   GAME 9 @ LANGARA     GAME 11   GAME 12
10:15 a.m.   11:15 a.m.     1:45 p.m.   5:15 p.m.
              RICK HANSEN 84            
            LOSER GAME 3   GAME 3 WINNER GAME 3                
            91 KILLARNEY       10:15 a.m.     RICK HANSEN 61              
      51 NEW WESTMINSTER           KILLARNEY 82           LORD BYNG 54      
      LOSER GAME 6   GAME 6     GAME 8 LOSER GAME 8        
98 KILLARNEY           12:00 p.m.     7:00 p.m.             RICK HANSEN 79
WINNER GAME 6           LORD BYNG 78       WINNER GAME 8  
69 NEW WESTMINSTER       GAME 4     LORD BYNG 58
LOSER GAME 4   8:45 p.m. WINNER GAME 4  
  NEW WESTMINSTER 54 (C) SPORTVICTORIA.COM