2016-17 BELMONT INVITATIONAL
FRIDAY DECEMBER 30 THURSDAY DECEMBER 29 WEDNESDAY DECEMBER 28 THURSDAY DECEMBER 29 FRIDAY DECEMBER 30
\
  BELMONT 75
LOSER GAME 3   GAME 3 WINNER GAME 3
95 BRITANNIA       5:30 p.m.     BELMONT 73
WINNER GAME 5         BRITANNIA 61       WINNER GAME 7
69 G. P. VANIER             GAME 5     GAME 7             BELMONT 64
      LOSER GAME 5 11:00 a.m.     7:15 p.m. LOSER GAME 7      
      62 BRITANNIA     OT       PITT MEADOWS 65         PITT MEADOWS 68      
            98 G. P. VANIER       GAME 2     PITT MEADOWS 71            
            LOSER GAME 2   2:15 p.m. WINNER GAME 2            
              G. P. VANIER 50            
GAME 10   GAME 9     GAME 11   GAME 12
12:15 p.m.   10:30 a.m.     2:00 p.m.   5:15 p.m.
              ARGYLE 74            
            LOSER GAME 1   GAME 1 WINNER GAME 1            
            72 ARGYLE       12:30 p.m.     KILLARNEY 55            
      95 DOVER BAY             KILLARNEY 91           KILLARNEY 87      
      LOSER GAME 6 GAME 6     GAME 8 LOSER GAME 8      
72 ARGYLE             12:45 p.m.     5:30 p.m.             PANORAMA RIDGE 73
WINNER GAME 6         DOVER BAY 58       WINNER GAME 8
58 DOVER BAY       GAME 4     PANORAMA RIDGE 66
LOSER GAME 4   7:15 p.m. WINNER GAME 4
SPORTVICTORIA.COM   PANORAMA RIDGE 80