2014 FRASER VALLEY EAST 3A PLAYOFFS
FEB. 18 - 20, 2014
THURSDAY FEBRUARY 20 WEDNESDAY FEBRUARY 19 TUESDAY FEBRUARY 18 WEDNESDAY FEBRUARY 19 THURSDAY FEBRUARY 20
ALL GAMES ARE AT SEED 2
ABBOTSFORD SECONDARY   ROBERT BATEMAN 55
     
LOSER GAME 1 GAME 1   WINNER GAME 1
52 MISSION     6:00 p.m.   ROBERT BATEMAN 68
                 
        MISSION 50      
72 SAMUEL             GAME 5 SEED 7 GAME 7             ROBERT BATEMAN 38
  ROBERTSON   6:00 p.m. SEED 3 6:00 p.m.      
      47 MISSION             BROOKSWOOD 53           BROOKSWOOD 28      
              SAMUEL                          
            57 ROBERTSON     GAME 2     BROOKSWOOD 59            
            LOSER GAME 2 7:45 p.m. WINNER GAME 2            
              SAMUEL              
              ROBERTSON 38            
GAME 10 GAME 9 SEED 6 GAME 11 GAME 12
3:00 p.m. 3:00 p.m. SEED 4 4:45 p.m. 6:00 p.m.
              MAPLE RIDGE 64            
                             
            LOSER GAME 3 GAME 3   WINNER GAME 3            
            57 LANGLEY     6:00 p.m.   MAPLE RIDGE 45            
                                         
      38 LANGLEY             LANGLEY 37           MAPLE RIDGE 64      
      GAME 6 SEED 5 GAME 8      
63 RICK HANSEN             7:45 p.m. SEED 1 7:45 p.m.             ABBOTSFORD 95
        ABBOTSFORD 112      
                 
72 RICK HANSEN     GAME 4     ABBOTSFORD 66
LOSER GAME 4 7:45 p.m. WINNER GAME 4
     
  RICK HANSEN 63
SEED 8